Główna » Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu, tj. bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

Prezentuje utwory literatury polskiej wolne od praw autorskich, dostępne bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników internetu.

Polska Biblioteka Internetowa

Zbiory klasyków, starodruki – pozycje, co do których wygasły prawa autorskie.

Staropolska On-line

Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej. Zawiera bibliotekę utworów piśmiennictwa staropolskiego oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

www.literatura.net.pl

Różnorodny wirtualny księgozbiór udostępniany odpłatnie.

Skarby Dziedzictwa Narodowego

Najcenniejsze dokumenty i materiały (rękopisy, starodruki, pieczęcie, ryciny, mapy, fotografie i obrazy) pochodzące ze zbiorów polskich archiwów, bibliotek i muzeów.

www.wolnelektury.pl

Portal internetowy, na którym umieszczone są teksty lektur szkolnych należących do domeny publicznej, czyli poza rygorami prawa autorskiego. Lektury te są opracowane i opatrzone komentarzem.

Pamięć Świata

Archiwalia i dokumenty znajdujące się w archiwach i bibliotekach polskich proponowane przez Polski Komitet Programu na listę światową programu UNESCO Memory of the World.

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

Publikacje o Jeleniej Górze i okolicach, przechowywane w Grodzkiej Bibliotece Publicznej i innych instytucjach regionu: czasopisma, dokumenty życia społecznego, książki, pocztówki.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona)

CBN Polona składa się z kolekcji tematycznych, zawierających publikacje dotyczące polskiej literatury, kultury i historii, dokumentujące ważne wydarzenia historyczne oraz przedstawiające najcenniejsze zabytki polskiej kultury i języka. Zamieszcza w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

Czytelnia on-line

Nowoczesny serwis umożliwiający zakup publikacji (głównie akademickich) w formie elektronicznej. Dzięki ibuk.pl możliwe jest uzyskanie w ciągu kilku minut dostępu do wybranych książek z dowolnego miejsca. Połączone zasoby 43 europejskich bibliotek narodowych; bogate wirtualne zbiory dotyczące wszystkich dziedzin wiedzy; projekt Unii Europejskiej.

Great Literature On-Line

Elektroniczna wersja klasyki literatury światowej.

The Web Gallery of Art

Wirtualne muzeum oraz galeria europejskiego malarstwa i rzeźby od gotyku do baroku.

Biblioteca Augustana

Teksty historyczne w językach oryginalnych, również w j. polskim.

International Children’s Digital Library

Książki dla dzieci publikowane w różnych językach, między innymi w języku chorwackim, holenderskim, japońskim, czy arabskim. Podstawowym językiem publikacji jest angielski.

American Memory from the Library of Congress

Wolny dostęp do tekstów, materiałów dźwiękowych i filmowych, map i zdjęć ze zbiorów Biblioteki Kongresu.

the universal library

Światowa biblioteka cyfrowa – projekt oferujący dostęp on-line do spisanego dorobku ludzkości.

Europejska Biblioteka Cyfrowa

Portal internetowy dziedzictwa kulturowego przechowywanego w bibliotekach, archiwach i muzeach poszczególnych krajów europejskich.

Share
Copyright ©2023 Biblioteka Publiczna w Dukli, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress